Ακολουθήστε μας
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας την «ασφάλεια όλων μας» αλλά παράλληλα και την ανάγκη της «φυσικής παρουσίας των παιδιών και των καθηγητών στην τάξη» η οποία είναι αναντικατάστατη.

Το Φροντιστήριό μας είναι ένα από τα ελάχιστα στον νομό Αττικής που πληροί όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

  • Μεγάλες αίθουσες 
  • Φυσικά αεριζόμενες αίθουσες
  • Σύγχρονες εγκαταστάσεις οπτικοακουστικού υλικού για διαδικτυακή παρακολούθηση του μαθήματος, ζωντανά μέσα από την αίθουσα

Το Φροντιστήριό μας προσαρμοζόμενο στις τρέχουσες συνθήκες ανέπτυξε ένα προαιρετικό Σύστημα Διδασκαλίας, σε περίπτωση που δε δύναται η φυσική παρουσία του μαθητή λόγω ασθένειας ή άλλου οικογενειακού λόγου. Θα μπορεί να παρακολουθεί εξ αποστάσεως όλα τα μαθήματα κανονικά χωρίς να δημιουργεί κενά, σε ζωντανή σύνδεση με την αίθουσα και συμμετοχή του  σα να βρίσκεται μέσα στην αίθουσα, με πλήρη οπτική και ακουστική επαφή με τον καθηγητή, τους συμμαθητές του και άμεση εικόνα στον πίνακα.