Ακολουθήστε μας
Γ' Λυκείου

Οι μαθητές της Γ' Λυκείου έχουν πια εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις των μαθημάτων και έχουν επιλέξει οριστικά σε ποιο πεδίο θα εξεταστούν.

Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος σπουδών της Γ΄ Λυκείου στον χώρο μας επιτυγχάνεται με:

α. Τα θερινά μαθήματα πρετοιμασίας στο τέλος της Β΄Λυκείου.

β. Τον σχεδιασμό για την έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης.

γ. Τα εβδομαδιαία επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης.

δ. Τη συνεχή αξιολόγηση της πορείας του μαθητή με εισηγήσεις και προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωσή του.

ε. Τον καθορισμό ατομικών προγραμμάτων μελέτης στο σπίτι.

στ. Τη συνεχή, αντικειμενική και άμεση ενημέρωση των γονέων.

ζ. Τη συναισθηματική ενδυνάμωση και τη διαχείριση του άγχους σε αυτή την κρίσιμη φάση της ζωής των μαθητών.

1ο Πεδίο -  ΑΝΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νεοελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία    2 ώρες
Αρχαία Ελληνικά                                    5 ώρες
Ιστορία                                                    4 ώρες
Λατινικά                                                  4 ώρες

2ο Πεδίο - ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νεοελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία     2 ώρες
Φυσική                                                     4 ώρες
Χημεία                                                      4 ώρες
Μαθηματικά                                            6 ώρες

3ο Πεδίο - Υγείας Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία     2 ώρες
Φυσική                                                     4 ώρες
Χημεία                                                      4 ώρες
Βιολογία                                                  4 ώρες

4ο Πεδίο -  Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία    2 ώρες
Μαθηματικά                                           6 ώρες
ΑΕΠΠ                                                       4 ώρες
ΑΟΘ                                                         4 ώρες

ΕΠΑΛ

Νεοελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία    2 ώρες
Μαθηματικά                                           2 ώρες

  • 3ωρα προγραμματισμένα διαγωνίσματα
  • Ιδιαίτερα μαθήματα
  • Επιλογή μαθημάτων
  • Κατάταξη μαθητών σε τμήματα ανάλογης επίδοσης
  • Ενημέρωση - Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

ΔΩΡΕΑΝ φοίτηση για τα αδέρφια που πηγαίνουν Γυμνάσιο!

Μάθε τα πάντα
για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
1.
Εκπαιδευτική Επικαιρότητα
2.
Θέματα Πανελλαδικών
3.
Βάσεις Σχολών
4.
Υπολογισμό Μορίων