Ακολουθήστε μας
Α' Λυκείου

Η πρώτη επαφή των παιδιών με την Α΄Λυκείου χαρακτηρίζεται ως δύσκολη αλλά αποτελεί την υποδομή για την Β΄ και Γ΄Λυκείου. Καλούνται να αποβάλουν τη γυμνασιακή νοοτροπία και να καλύψουν τυχόν κενά από το Γυμνάσιο. Εκπαιδεύονται στη διατήρηση σημειώσεων, τη σωστή οργάνωση του χρόνου μελέτης τους και να διατυπώνουν γραπτώς τις σκέψεις τους. Με την εμπειρία των καθηγητών μας αντιλαμβάνονται την κλίση τους, για να επιλέξουν την κατάλληλη κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν στη Β΄ Λυκείου. 

ΔΩΡΕΑΝ φοίτηση για τα αδέρφια που πηγαίνουν Γυμνάσιο!