Ακολουθήστε μας
Ιδιαίτερα Μαθήματα

Πεποίθησή μας πέντε δεκαετίες στο χώρο της εκπαίδευσης, είναι ότι τα ιδιαίτερα μαθήματα αποτελούν μέσο ενίσχυσης του μαθητή στο γνωστικό του αντικείμενο  σε μαθήματα που απαιτείται επιπλέον βοήθεια αφομοίωσης και κατανόησης.

Ο φροντιστηριακός μας χώρος ενισχύει σημαντικά την κοινωνικοποίηση του παιδιού, την υγιή ανταγωνιστικότητά του με τους συμμαθητές του, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την προσωπική αντίληψη του βαθμού ετοιμότητάς του. 

Παρόλ'αυτά, έχουμε μεριμνήσει για κάθε μαθητή μας κατόπιν απόδοσης στο κάθε μάθημα, να ενημερώνεται εγκαίρως ο γονιός αν και εφόσον απαιτείται η ενίσχυσή του μέσω ιδιαίτερου μαθήματος.

Η ενίσχυση των μαθητών μας μέσω ιδιαίτερων, πραγματοποιείται με πολύ οικονομικούς όρους άκρως προσαρμοσμένα στο φροντιστηριακό χώρο μας.